Productinformatie

Productinformatie    
     
Biologische katoen wordt met de hand geplukt en is afkomstig van kleinschalige projecten. De katoen wordt verbouwd in wisselteelt zonder gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ontbladeringsmiddelen.
Het begrip biologisch is in de Europese Unie beschermd. Dat betekent dat kleding met deze aanduiding op het etiket afkomstig is van grondstoffen uit de biologische landbouw. Dus verbouwd zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
De meeste biologische kleding komt niet uit Nederland maar uit andere Europese landen en heeft daarom meestal geen Nederlands keurmerk.
  Biologische katoen van Obilot Zutphen
     
Alpacawol van de alpaca-lama. Alpaca
Alpacawol is afkomstig van de alpaca-lama die op grote hoogte in het Andesgebergte leeft.
Deze wol is bijzonder fijn, zacht en licht, en heeft een groot isolerend vermogen.
     
Hennep is een textielvezel uit de stengel van de hennepplant. het werd vroeger ook veel gebruikt voor touw en zeildoek. Het is vergelijkbaar met linnen, al is hennep vaak iets grover van structuur. Het kan gewassen en gestreken worden als linnen.
Voor textiel worden andere henneprassen gebruikt dan voor drugs.
  Hennep is een textielvezel.
     
Merinoschaap - Merinowol Merinowol
Het merinoschaap heeft fijne, zachte en lange wol die sterk gekroesd is. Het is zo zacht dat het niet kriebelt.  Het wordt gebruikt voor ondergoed, babykleertjes en bijvoorbeeld shawls. Het schapenras komt oorspronkelijk uit Spanje, de wol tegenwoordig vooral uit Nieuw Zeeland.
De wollen kleding  die wij verkopen, is altijd onbehandeld. Dus niet afgebeten met chloor en/of voorzien van een laagje plastic.
     
De goede eigenschappen van de wol blijven behouden en de huid komt niet in aanraking met de resten van deze chemische stoffen. Soms is onze wollen kleding zelfs voorzien van een keurmerk.   Demeter
     

Over wollen ondergoed en onbehandelde wol
Ook kledingstoffen hebben invloed op gezondheid. Het materiaal waarvan kleding gemaakt is, kan ook invloed hebben op onze gezondheid en ons welbehagen. Het speelt een belangrijke rol in de warmtehuishouding. Het is bekend dat synthetische stoffen meestal de ventilatie en vochtcirculatie belemmeren. Dat leidt tot kleding die doordrenkt is met transpiratievocht en dat kan  de basis vormen voor een mogelijke verkoudheid (afkoeling) en bacteriegroei (luchtjes). Kleding van plantaardige textielvezels (bv. katoen of linnen) heeft een betere werking. Maar de meest positieve werking op de gezondheid heeft kleding van eiwitvezels: wol en zijde. Deze stoffen kunnen niet alleen preventief de gezondheid beschermen, maar helpen ook bij verschillende klachten therapeutisch, verzachtend of zelfs genezend.

Lucht-Ademen Wol, zijde, katoen en linnen zijn  materialen uit de levende natuur die, net als de levende dingen, een goede verzorging en zorgvuldige behandeling vragen. Zij hebben het vermogen om te "ademen" en veel vocht op te nemen en af te geven, dit in tegenstelling tot de "dode" synthetische vezels. Met "ademen" wordt bedoeld dat kleding van natuurlijk materiaal goed ventileert en zo  frisse lucht tot de huid toelaat. Bij wol en zijde treedt er bovendien weinig warmteverlies op door de goede isolatie. Wol en zijde kunnen veel vocht opnemen en weer langzaam aan de buitenlucht afstaan. Hierdoor wordt een te grote afkoeling voorkomen.
     

Ondergoed van zuiver wol
Het is aan te raden om wollen en wol/zijden hemdjes en broekjes als het enigszins kan direct op de huid te dragen. Dan kan wol en zijde het  beste werken. De temperatuur van het lichaam blijft dan zo gelijkmatig mogelijk, ook als de  buitentemperatuur sterk schommelt. Wol en zijde isoleren warmte en koude heel goed maar sluiten tegelijk niet af voor frisse lucht.

Daarom zijn er goede ervaringen opgedaan met wollen en zijden ondergoed onder extreme koude of sterk schommelende temperaturen.
Deze komen in ons land normaal niet voor, maar wollen of zijden ondergoed biedt toch ook bij ons wisselende en vaak vochtige of klamme klimaat een goede bescherming. 
   
     

Wol
De eigenschappen van wol zijn bij elkaar onovertroffen:

* Wol kan tot minstens 30% van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen,
zonder vochtig aan te voelen.

* Wol kan het opgenomen vocht weer langzaam aan de lucht afgeven (verdampen)
waarbij weinig of geen  afkoeling optreedt.

* Wol heeft zeer goede ventilerende eigenschappen die er voor zorgen dat steeds
verse lucht direct bij de huid komt (die ook van deze lucht inademt).

* Wol beschermt zodanig dat er een evenwichtige temperatuur en
vochtigheidsgraad onder de kleding heerst.

* De wolvezel is zeer elastisch en heeft een zeer grote buigsterkte.

* Wol kan door mechanische behandeling heel sterk gemaakt worden (laken, vilt).

* Wol is niet alleen in staat om een goede bescherming te bieden tegen een koud
en guur klimaat, het heeft in samenhang daarmee ook de eigenschap
om de warmteontwikkeling van het lichaam bij koude a.h.w. aan te wakkeren.

* Wol heeft zeer heilzame eigenschappen:

* Een schapenvacht geneest wonden van het doorliggen (decubitus) van
langdurig zieken (en voorkomt ze ook).

* Bij talrijke klachten en kwalen activeert de wol de zelfgenezende werkzaamheid
van het lichaam. Vooral klachten ontstaan door koude en/of een gebrek
aan eigen warmte (stijfheid, keelpijn, oorpijn, bronchitis etc.).
Plukken nog vette wol hebben deze eigenschap het sterkst.

* De Duitse prof. Jaeger uit de negentiende eeuw ( van het 'Jaegerondergoed' )
kende zelfs een kuur met wol, waarbij door het dragen van ruwe wol direct
op de huid reacties van het lichaam teweeggebracht werden,
die een reiniging van afvalstoffen veroorzaakten.

In ons meestal gure klimaat bestaat de kans dat we (minstens) iets te koel (onbeschermd) gekleed gaan, zonder dat we het merken en zonder dat dit tot direct aanwijsbare klachten hoeft te leiden. Toch is het zo dat dit ons organisme extra energie kost, die weliswaar opgebracht kan worden, maar daarmee niet meer beschikbaar is voor andere, betere zaken. Over het geheel genomen heeft wol vooral warmtekwaliteiten. 
     

Zijde heeft kwaliteiten die wel vergelijkbaar zijn met die van wol. Het heeft een groot vermogen tot vochtopname (wel minder dan wol), biedt een goede bescherming tegen een wisselend buitenklimaat (ook wel minder dan wol) het ventileert goed en neemt afvalstoffen op. Er zijn echter nog extra kwaliteiten: zijde heeft een grote treksterkte; het kan aangenaam koel aanvoelen;Zijdevlinder het kan echter ook een speciale genezende/verzachtende werking hebben talloze klachten (bv. migraine en spanning).
Zijde is een vezel die afkomstig is van de cocon van de zijderups. Deze grote volgegeten rups spint een draad van bijna1 km lengte om zich heen tot een naadloze omhulling. De buitenkant van het draadje bestaat uit sericine (zijdelijm) waarmee het tot een stevige cocon 'gelijmt kan' worden. Hierbinnen speelt zich dan het wonder van de metamorfose af: de "zijdeworm" wordt tot zijdevlinder.
Het karakteristieke van zijde is dan ook gelegen in de speciale beschermingseigenschappen.
Er moet ook vermeld worden dat mensen die allergisch zijn voor (schapen)wol, vaak wel zijde kunnen verdragen. Zij kunnen daardoor dan toch een goede warmtebescherming bereiken. 

   
     

Machinewasbare wol
Wanneer je kleding van wol in de wasmachine wast, kan het gemakkelijk gebeuren dat het krimpt en/of vervilt. Dat komt omdat de wolvezel bedekt is met allemaal kleine schubjes. Deze kunnen in elkaar haken en vastklitten, waardoor het kledingstuk kleiner wordt (krimp) en minder elastisch (vervilting). Deze eigenschap van wol is best lastig bij het gebruik, daarom heeft de textielindustrie manieren gevonden om wol krimpvrij te maken:

* chemisch: de wol wordt net zo lang met chloor behandeld tot de schubjes
weggebeten zijn en de vezel glad is.

* synthetisch: de vezels worden bedekt met een polymeerfilm (laagje plastic)
zodat de schubjes niet meer in elkaar kunnen haken.

Deze behandelingen gaan ten koste van de goede eigenschappen van wol. De wolschubjes spelen namelijk een belangrijke rol bij het voor wol zo unieke vermogen om goed warmte vast te houden, te ventileren en veel vocht op te nemen. Daarom gaat deze als "veredeling" aangeprezen krimpvrij-behandeling ten koste van de kwaliteit, het draagcomfort. Maar bovendien verliest de wol hierdoor zijn natuurlijke karakter, terwijl dit juist behouden moet blijven omdat het ook op de huid gedragen moet kunnen worden. De huid scheidt immers niet alleen stoffen af, hij kan ook stoffen uit de omgeving opnemen. Bij een andere chemische behandeling van wol moeten we ook rekening houden met dit opnamevermogen van de huid: bij het "motecht" maken. Hierbij wordt insecticide blijvend op de wolvezel aangebracht. Daarom is het dragen van onbehandeld natuurtextiel, met name op de huid, voor gezondheid en behaaglijkheid zo aan te bevelen.
     

Machinewasbare "Living Wool"
Het merk "Living Crafts" is in staat een nieuwe wolkwaliteit aan te bieden die aan hoge eisen voldoet. Alle "Living Wool" artikelen kunnen met 30° in het wolprogramma van de wasmachine gewassen worden! De wol vervilt niet en is toch niet chemisch/synthetisch behandeld. "Living Wool"  wordt door middel van een absoluut milieuvriendelijke, ecologisch verantwoorde methode bewerkt, zonder de structuur van de vezel te beschadigen of de vezel te "coaten". Er komen geen kunstharsen en geen formaldehyde aan te pas. De nog niet gesponnen wol wordt even in aanraking gebracht met enzymen, die een reactie in de vezeloppervlakte teweeg brengen. Deze enzymen zijn natuurlijke fermenten (niet genetisch gemanipuleerd) die gewonnen worden uit vruchten zoals papaja of suikerriet. Zij onderhouden zichzelf van eiwit en suiker en vergaan na de behandeling van de wol door middel van warmte.

     
Kleding en de functies van de huid    
Warmte    

De menselijke huid wordt, doorgaans dag en nacht voor ca. 90% bedekt door textiel. De kleding moet daarom ook geheel aangepast zijn aan de functies van die huid. Een eerste functie van de menselijke huid is de warmteregulatie. Binnen in het lichaam wordt (vooral in de lever) teveel warmte geproduceerd voor de constante temperatuur die er moet heersen. Dit teveel wordt voor het grootste deel afgevoerd via de huid, die warmte aan de omgevende lucht afstaat.

 Lichaamstemperatuur van de mens Dit kan alleen gebeuren, wanneer deze lucht ook circuleert, zodat steeds opnieuw warmte afgestaan kan worden aan steeds nieuwe lucht. Wanneer er echter teveel circulatie plaatsvindt, bestaat er kans op een te grote afkoeling en wordt de constante lichaamstemperatuur bedreigd.
Een belangrijke eis die aan onze kleding gesteld moet worden is dus dat ze niet teveel, maar ook niet te weinig luchtcirculatie mogelijk moet maken.
     
Ademen
Een tweede huidfunctie is het "inademen", waardoor het onder de huid liggende weefsel van zuurstof wordt voorzien. Het is daarom van belang dat er een zo zuiver mogelijke lucht aanwezig is in het microklimaat tussen huid en textiel, net als bij de "gewone" luchttoevoer bij de longademing. Ook andere stoffen kunnen door de huid opgenomen worden uit de omgeving. Deze mag daarom geen schadelijke stoffen bevatten (denk aan insecticiden in motechte wol, bacterie giffen of formaldehyde in katoen, dit wordt veelvuldig toegepast!).
De huid heeft verder nog een "uitscheidende" taak. Voortdurend wordt waterdamp afgegeven aan de omgeving. Bij een grotere warmteproductie binnen in het lichaam, veroorzaakt door inspanning of emotie, scheidt de huid water af in de vorm van druppels, waardoor er via verdamping nog meer warmte afgestaan kan worden.
Huid van een mens. Het is daarom belangrijk dat er voldoende luchtcirculatie is om die verdamping te laten plaatsvinden en het microklimaat niet te vochtig te laten worden. Er worden via de huid ook veel afvalstoffen uitgescheiden, waardoor deze eigenlijk de naam van "derde nier" verdient. Hierbij is het van belang dat deze stoffen definitief aan de omgeving worden afgestaan, zodat de kleding eigenlijk het vermogen moet hebben om afvalstoffen (en ook waterdamp) uit de huid eerst op te nemen en dan vast te houden of zelfs af te voeren.
     

Tweede huid
Als je aan deze belangrijke opname- en afgiftefuncties van de huid denkt, dan zie je ook hoe de kwaliteit van onze kleding bijna even belangrijk is als de kwaliteit van ons voedsel, onze ademlucht. De kleding is het stukje buitenwereld (milieu) dat het dichtste bij ons is, als een "tweede huid". Het heeft een grote invloed op ons, ook al merken we dat lang niet altijd.
Als je kijkt naar welke textielvezels het beste voldoen aan de eisen die hier gesteld werden naar aanleiding van de huidfuncties, dan kom je terecht bij de vezels van dierlijke oorsprong. Wollen, haren en zijden vezels hebben heel speciaal het vermogen van voldoende luchtcirculatie, vochtopname en hierdoor: warmte-evenwicht.  Van wol is het kleed van talloze woestijnbewoners gemaakt en van wol was de kleding van de oude Grieken en Romeinen.

Taklamaka in de woestijn. Onder de wollen wijde mantel, boernoes, toga etc. heerst het ideale microklimaat voor de huid, juist ook bij een warm tot heet klimaat. Wol heeft de beste eigenschappen om een goed huidklimaat te vormen. Dit is eigenlijk vrij logisch wanneer je bedenkt dat wol de kleding is van schaap, kameel, lama en anderen, die hun temperatuur- en ademevenwicht daarin, ook onder sterk schommelende omstandigheden, kunnen handhaven (denk bv. aan de snikhete dagen en ijskoude nachten in de woestijn).